Verantwoord opschalen met de bezettingsbarometer

De myAmigo Bezettingsbarometer biedt real-time inzicht in de bezettingsgraad van locaties en/of afdelingen. De eenvoudige kleurcodering laat medewerkers en bezoekers in een oogopslag zien of het verstandig is om nog binnen te gaan. 

Uw medewerkers en bezoekers beschermen, met extra aandacht voor data en compliance (GDPR, ISO, COVID-19)Dan is de myAmigo Bezettingsbarometer ook iets voor u. 

Ontvangstbeleid

De komende maanden, en mogelijk langer, zullen actief maatregelen genomen moeten worden om verspreiding van corona te beperken. Sluit uw ontvangstbeleid al aan bij de (overheids)eisen van de anderhalve meter economie? En heeft u nagedacht wat dit betekent voor de bezetting van uw pand/afdelingen met grenzen van acceptabele bezettingsgraad (groen), kritische bezetting (geel) en maximale bezet (rood) ? 

Wat is de bezettingsbarometer?

Met onze myAmigo bezettingsbarometer bieden we real-time inzicht in de bezettingsgraad van locaties en/of afdelingen en tonen we met een eenvoudige kleurcodering of het verstandig is om nog binnen te gaan. Hiermee doen we, conform het overheidsbeleid, een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van medewerkers en bezoekers.

We dragen hiermee bij aan een veilige en verantwoorde ontvangst, met behoud van een gastvrij welkom.

Meer weten?

Hoe werkt de bezettingsbarometer?

Hoe ziet de bezettingsbarometer er uit voor uw medewerker en bezoeker?

Bij binnenkomst

Bij de entree van uw locatie en/of afdeling staat een tablet met de bezettingsbarometer.

Aanmelden

Medewerkers en bezoekers melden zich bij aankomst en vertrek aan en af bij de tablet, of worden automatisch geteld door de personenteller.

Bezettingsgraad bekijken

Het scherm biedt informatie over de bezettingsgraad van de locatie. Een teller, in de vorm van een barometer, houdt het aantal mensen bij en zet dit af tegen het ontvangstbeleid van de ontvangende organisatie.

Rol van host

De informatie over de bezettingsgraad is beschikbaar voor de host en/of front-of-house in een online dashboard. 

Passende maatregelen

Het ontvangstgedrag kan worden bijgesteld conform het (ontvangst)beleid. 

 

Nauwkeurig meten

Voor het meten van de bezettingsgraad kunt u kiezen uit drie opties:

E

QR Code

Medewerkers en bezoekers melden zich aan en af met QR-code bij aankomst en vertrek.

E

NFC

Medewerkers en bezoekers melden zich aan en af met hun telefoon op basis van NFC bij aankomst en vertrek.

E

3D Teller

Medewerkers en bezoekers worden geteld bij aankomt en vertrek. Geen handeling van medewerker en bezoeker nodig.

Kosten obv QR Code

Bepaal hoeveel meetpunten u in huis wilt hebben.

* Extra bezoekerspassen zijn op aanvraag beschikbaar. Bij grotere bezoekersaantallen wordt digitale bezoekregistratie aanbevolen, zodat u ook zicht heb op verwacht en geprognotiseerd bezoek, en de bezettingsgraad op afstand uitgelezen kan worden. 


    Akkoord met ons privacybeleid

    Kaart

    myAmigo | DigiNova
    Scheepmakerij 12 A, 2628 AA Delft
    contact@myamigo.nl